مدارس

2965

معرفی فعالیتهای حوزه مدیریت  امور مدارس

اهتمام در ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی و فرهنگی مدارس سما

  • —دریافت برنامه های عملیاتی تدوین شده در هر یک از مدارس بر اساس سیاست های اعلام شده از سوی سازمان و بررسی و ارزیابی آنها
  • —برگزاری فعالیت ها و آزمون های هماهنگ تشریحی با رویکرد جدید(در نظر گرفتن جنبه های مختلف تربیت)
  • —تلاش در ایجاد نگرش یکپارچه به مجموعه فعالیت های مدارس از طریق تدوین برنامه های عملیاتی با مشارکت کلیه عوامل مدرسه و برگزاری فعالیت های هماهنگ
  •  تدوین الگوی مدرسه داری جهت وحدت رویه در مدرسه داری
  • —اجرای طرح های آموزشی و مهارتی در جهت غنی سازی فعالیت های فوق برنامه مدارس سما از جمله :
      – آموزش فلسفه برای کودکان
– آموزش زبان انگلیسی تلفیقی
–  طرح scbi
– طرح مهارت آموزی در مدارس سما
افزایش کمی مدارس و تعداد دانش آموزان
  1. —مطالعه و بررسی وضعیت واحدها به منظور صدور مجوز راه اندازی مدارس بر اساس پتانسیل موجود
  2. —بررسی وضعیت زیاندهی مدارس و دلایل عدم تکمیل ظرفیت مدارس و ارائه راهکارهای مناسب با مشارکت واحدها
  3. —تدوین پیش نویس آیین نامه مجتمع های آموزشی و پرورشی سما
  4. —تلاش در جهت راه اندازی مجتمع ها سما بمنظور:
               افزایش هم افزایی مابین کارکنان مدارس در دوره های مختلف تحصیلی
               ماندگاری دانش آموز در مدارس سما در گذر تحصیلی
                ایجاد فرصت کافی ( ۱۲ ساله) جهت تحقق اهداف تربیتی

 

 

 

2964