سازمان سما

اساسنامه سازمان سما

مقدمه:
در راستای سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، پرورشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اهداف مذکور در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سما توسط دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس و به شرح مجموع اهداف و وظایف ذیل به فعالیت می‌پردازد.

ماده ۱-  نام مؤسسه
عبارتست از سازمان سما (سازمان مدارس آزاد اسلامی) که از این پس در اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود که وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.

ماده ۲-  نوع مؤسسه
سازمان مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و هیچ‌یک از ارکان سازمان، مدیران، مسؤولان و کارکنان آن هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال سازمان را ندارند و اموال مزبور منحصراً با توجه به مفاد این اساسنامه و سایر مقررات حاکم و با رعایت مصالح سازمان صرف هزینه‌ها وپیشرفت وتوسعه فعالیت‌های آن خواهد شد.

ماده ۳-  اهداف و وظایف

۱٫ انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی در راستای خط‌مشی‌های تعیین شده از سوی شورای سازمان منطبق با قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ذیربط.
۲٫ تأسیس و اداره دوره‌های رسمی مقاطع مختلف تحصیلی از سطح دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای،کار و دانش و هنری و مهارتی و آموزشگاه‌های‌آزاد.
۳٫ تأسیس و اداره دوره‌های کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته به‌ویژه در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی و مهارت‌محوری با کسب مجوز از مراجع ذیربط در راستای تبدیل سازمان به مرکز مهارت‌محوری دانشگاه آزاد اسلامی.
۴٫ تأسیس و اداره مدارس بین‌المللی و دوزبانه و مدارس تخصصی ورزشی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
۵٫ تأسیس و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان و انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی و تأسیس و اداره واحدهای تولیدی مرتبط در جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای نیل به اهداف سازمان براساس سیاست‌های شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه.
۶٫ تأسیس و تشکیل مؤسسات و آموزشگاه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و رایانه‌ای.
۷٫ تأسیس و اداره مراکز آموزش رسمی از راه دور و سایر دوره‌های آموزشی به‌صورت مجازی در چارچوب اهداف سازمان.
۸٫ ارتقا سطح دانش و فرهنگ عمومی.
۹٫ انجام فعالیت‌های انتشاراتی از قبیل نشر کتاب، نشریه و راه‌اندازی سایت‌های فرهنگی، علمی، پژوهشی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
۱۰٫ توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی، پژوهشی و فرهنگی در راستای اهداف سازمان.
۱۱٫ عضویت در مجامع علمی، پژوهشی و فرهنگی داخل و خارج کشور.
۱۲٫ ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت و همیاری همه جانبه مردم در امر گسترش، توسعه و اعتلای دانش و فرهنگ کشور.
 ۱۳٫ برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت درون و برون سازمانی در چارچوب ضوابط و اخذ مجوزهای مربوط.
۱۴٫ تعالی سازمانی از طریق فعالیت‌هایی نظیر استقرار نظام جامع الکترونیک و انجام فرایندها براساس آن.
۱۵٫ تأسیس و اداره مدارس سما و همچنین تأسیس و اداره مدارس بین­المللی با تأیید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در خارج از کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

ماده ۴-  نوع فعالیت
سازمان مؤسسه ای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی غیرخصوصی و غیردولتی است که به منظور نیل به اهداف مربوط با شخصیت حقوقی مستقل در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

ماده ۵-  مرکز اصلی سازمان
مرکز اصلی سازمان، شهر تهران می‌باشد که برای مدت نامحدود با تابعیت ایرانی است و می‌تواند در نقاط مختلف کشور دارای شعب و دفاتر باشد.

ماده ۶-  سرمایه
سرمایه سازمان عبارتست از حقوق مالکانه سما از کلیه دارایی‌ها اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود و در اختیار که از بدوتأسیس سازمان حاصل گردیده و براساس آخرین ترازنامه سازمان مطابق با تاریخ تصویب این اساسنامه، اموال و دارایی سازمان محسوب می‌گردد.

ماده ۷-  منابع مالی
منابع مالی سازمان به شرح ذیل می‌باشد:

۱٫وجوه حاصل از شهریه
۲٫هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی
۳٫وجوه حاصل از سایر فعالیت‌های سازمان اعم ازآموزشی، پژوهشی، اقتصادی، دانش‌بنیان و…
۴٫استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی
۵٫وجوه حاصل از فروش و بهینه‌سازی اموال
۶٫سایر منابع درآمدی سازمان مانند اجاره ساختمان‌های سما
ماده ۸ –  مصارف مالی
کلیه منابع حاصله، صرف نیل به اهداف سازمان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌ها و مقررات خواهد شد.

ماده ۹-  ارکان سازمان
ارکان سازمان عبارتست از :

۱٫رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان رئیس شورای سازمان
۲٫شورای سازمان
۳٫معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان
ماده ۱۰- شورای سازمان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان می‌باشد و تعداد اعضای آن ۱۱ نفر و دارای ترکیب ذیل است:
۱٫ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان رئیس شورای سازمان
۲٫ معاون دانشگاه و رئیس سازمان به‌عنوان عضو و نایب رئیس شورا
۳٫ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان عضو شورا
۴٫ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان عضو شورا
۵٫ دو نفر از بین معاونین و مشاورین سازمان با معرفی معاون دانشگاه و رئیس سازمان و تأیید رئیس شورا به عنوان عضو شورا
۶٫ چهار نفر از بین افراد صاحب نظر در امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فنی و حرفه‌ای و مهارت محور به پیشنهاد معاون دانشگاه و رئیس سازمان و تأیید رئیس شورا به عنوان عضو شورا
۷٫ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش با موافقت وزیر آموزش و پرورش به عنوان عضو شورا
یک نفر بنا به پیشنهاد معاون دانشگاه و رئیس سازمان و موافقت ریاست شورا به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی )
تبصره ۱: جلسات شورای سازمان با حداقل ۷ نفر از ۱۱ نفر اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورای سازمان با حداقل ۶  رأی به تصویب می‌رسد.
تبصره ۲: اعضای شورا برای مدت سه سال انتخاب می­گردند و تمدید احکام آنان برای دوره­های بعد بلامانع می­باشد.
تبصره ۳: چنانچه اعضای حقیقی شورای سازمان به علل مختلف از ادامه همکاری خودداری و یا فوت نماید افراد واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری با ترتیب فوق‌‌الذکر برای مدت باقی‌مانده جایگزین و منصوب می‌گردند.

ماده ۱۱- اختیارات و وظایف رئیس شورا

۱٫ نظارت بر حسن انجام وظایف ارکان سازمان
۲٫ عزل و نصب معاون دانشگاه و رئیس سازمان
۳٫ معرفی معاونان دانشگاه جهت عضویت در شورای سازمان
۴٫ تأیید اعضای پیشنهادی شورای سازمان موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۰
۵٫ تأیید تشکیل جلسات شورای سازمان
۶٫ رئیس شورا نمایندگی قانونی سازمان را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی و قانونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با اختیار اقامه دعوی و پاسخ‌گویی و دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه سازمان را با حق تفویض اختیارات مزبور به غیر دارا می‌باشد.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات شورای سازمان
۱٫ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای سازمان
۲٫ انتخاب حسابرس مستقل
۳٫ تعیین خط‌مشی و سیاست‌گذاری کلی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری مالی
۴٫ تصویب تشکیلات سازمان و دستورالعمل‌های مربوطه به پیشنهاد معاون دانشگاه و رئیس سازمان
۵٫ تصویب بودجه، خط‌مشی و برنامه‌های سازمان که توسط معاون دانشگاه و رئیس سازمان پیشنهاد می‌شود.
۶٫ تصویب ترازنامه و سایر صورت‌حساب‌های مالی (تصویب ترازنامه، صورت‌حساب‌های مالی سالانه به‌وسیله شورای سازمان  به منزله مفاصا حساب سازمان برای همان سال خواهد بود).
۷٫ تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های ذیربط.
۸٫ پیشنهاد تغییرات لازم در اساسنامه سازمان پس از تأیید شورای سازمان به هیأت امنا مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
۹٫ تعیین خزانه‌دار سازمان و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب‌های بانکی به‌نام سازمان و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند.
۱۰٫ تصویب پذیرش ظرفیت دانشجویان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی که از طرف معاون دانشگاه و رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد.
۱۱٫ تصویب عناوین رشته‌های دانشگاهی قابل اجرا در سازمان.
۱۲٫ تصویب هرنوع تأسیس، توسعه یا انحلال مدارس و آموزشکده‌های وابسته.
۱۳٫ تصویب میزان شهریه دانشجویان و آیین‌نامه چگونگی دریافت آن.
۱۴٫ تصویب اخذ وام و تسهیلات بانکی.
۱۵٫ پیشنهاد انحلال سازمان با رعایت ضوابط و تأیید نهایی وتصویب هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
تبصره ۱: در راستای سیاست تمرکززدایی و به منظور ارتقا خلاقیت و مدیریت کیفی سازمان در هریک از استان‌های کشور شورای نظارت و هماهنگی استانی سما برای انجام مأموریت‌های محوله تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف آن توسط شورای سازمان تعیین و مصوب می‌گردد.
تبصره۲: شورای سازمان  می تواند بخشی از اختیارات خود را به معاون دانشگاه و رئیس سازمان تفویض کند.

ماده ۱۳- به منظور بررسی مقدماتی طرح­هایی که قرار است در شورای سازمان مطرح گردد،  کمیسیون دائمی شورای سازمان با حضور اعضای شورای سازمان یا نمایندگان آنان تشکیل می‌گردد و نسبت به انجام وظایف مربوطه اقدام می­نماید.
تبصره ۱: شورای سازمان می­تواند بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون دائمی شورای سازمان تفویض نماید،
آیین­نامه اجرایی کمیسیون با پیشنهاد معاون دانشگاه و رئیس سازمان به تصویب شورای سازمان خواهد رسید.
تبصره ۲: دبیر شورای سازمان به عنوان دبیر کمیسیون دائمی شورای سازمان (بدون حق رأی) انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۱۴- جلسات شورای سازمان  با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱٫ جلسات عادی می بایستی حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل شود.
۲٫ جلسات فوق‌العاده با درخواست رئیس دانشگاه یا معاون دانشگاه و رئیس سازمان  و یا دوسوم از اعضای شورای سازمان
تبصره: دعوت برای تشکیل جلسات عادی شورای سازمان پس از تأیید رئیس شورای سازمان توسط معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما بصورت کتبی و حداقل از دو هفته قبل و دعوت برای جلسه فوق‌العاده در اولین فرصت و به نحو مقتضی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات معاون دانشگاه و رئیس سازمان

۱٫ اجرای کلیه مصوبات شورای سازمان
۲٫ تشخیص و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام معاملات و عقد قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
۳٫ اداره امور سازمان براساس ضوابط و مقررات و اساسنامه سازمان
۴٫ اجرای کلیه عملیات و فعالیت‌های سازمان براساس قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و نظارت بر حسن اجرای آن
۵٫ نمایندگی سازمان درکلیه مراجع قضائی، اداری و اتخاذ تصمیم نسبت به صلح و یا ارجاع اختلاف به داوری و طرح دعوی حقوقی جزائی و ثبتی در کلیه مراحل و پاسخ‌گویی به دعاوی مطروحه با  حق توکیل به غیر مگر در مواردی که تصمیم‌گیری طبق این اساسنامه به عهده شورای سازمان می‌باشد.
۶٫ پیشنهاد تأسیس شعب یا دفاتر در داخل کشور و یا تغییر نشانی مرکز اصلی سازمان با تأیید شورای سازمان
۷٫ حفظ و حراست  اموال منقول و غیرمنقول و تأیید پرداخت‌ها و نظارت بر وصول  و ایصال مطالبات سازمان
۸٫ تصویب نهایی معاملات، اهدای وام و پیشنهاد اخذ وام با رعایت آیین‌نامه معاملات سازمان و سایر مقررات مربوطه
۹٫ عزل و نصب معاونین و مشاورین سازمان و همچنین رؤسای مراکز آموزشی فرهنگی سما و سایر مدیران و رؤسای مؤسسه‌ها و واحدهای تابعه آن که در نمودار تشکیلاتی مصوب شورای سازمان تعیین گردیده‌اند.
۱۰٫ ارایه ساختار تشکیلاتی سازمان، آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و استخدامی به شورای سازمان جهت تصویب
۱۱٫ پیشنهاد خزانه‌دار سازمان و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب‌های بانکی به نام سازمان و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند و دارای امضا مجاز می‌باشند جهت تصویب به شورای سازمان
۱۲٫ ارایه ترازنامه و گزارشات مالی سالانه سازمان به شورای سازمان جهت تصویب
۱۳٫ معاون دانشگاه و رئیس سازمان می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح سازمان هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری، فک رهن و استقراض با رعایت آیین‌‌نامه معاملات سازمان انجام دهد. مشارکت در طرح‌‌های اقتصادی و دانش‌بنیان با تصویب شورای اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری دانشگاه انجام خواهد گردید.
۱۴٫پیشنهاد تشکیل و تأسیس مراکز فرهنگی و آموزشی با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی به شورای سازمان
۱۵٫پیشنهاد هرگونه تغییر، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات داخلی تابعه به شورای سازمان با توجه به قوانین و مقررات دانشگاه
تبصره: معاون دانشگاه و رئیس سازمان می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به معاونین سازمان بصورت کتبی با ذکر مدت تفویض نماید.

ماده ۱۶- سازمان دارای یک نفر حسابرس اصلی و یک حسابرس علی‌ا‌لبدل می‌‌باشد که با تصویب شورای سازمان از بین اشخاص ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد ایشان نیز بلامانع خواهد بود، حق‌الزحمه توسط شورای سازمان تعیین می‌گردد.

ماده ۱۷- وظایف و مسؤولیت‌های حسابرس:

۱٫ رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه سازمان و اظهار نظر نسبت به آنها
۲٫ بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‌های مالی سازمان و اظهارنظر صریح نسبت به آنها حداکثر ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی جهت تقدیم به شورای سازمان
۳٫ تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی از فعالیت‌های سازمان و ارایه پیشنهادهای اصلاحی به شورای سازمان
۴٫ تهیه و ارایه گزارش حسابرسی‌های موردی به معاون دانشگاه و رئیس سازمان
تبصره: حسابرس با تأیید شورای سازمان می‌تواند برای تحقق وظایف مربوطه و انجام امور حسابرسی کامل از حوزه‌های فعالیت سازمان از مؤسسات حرفه‌ای یا حسابداران رسمی واجد شرایط استفاده کند. همچنین حسابرس می‌تواند برای برخی از امور کتباً با هماهنگی قبلی معاون دانشگاه و رئیس سازمان از کارشناس رسمی یا خبره استفاده نماید.

ماده ۱۸- حسابرس بدون دخالت در امور جاری سازمان حق دارد که برای انجام وظایف خود به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد مربوطه مراجعه و کسب اطلاع نماید.

ماده ۱۹- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور سازمان با امضا معاون دانشگاه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان و خزانه‌دار یا عامل ایشان با مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰- سال مالی سازمان مطابق با سال مالی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۱-  انحلال سازمان با پیشنهاد معاون دانشگاه و رئیس سازمان و تصویب شورای سازمان با تأیید نهایی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود که پس از تصویب کمیته‌ای به عنوان هیأت تصفیه سازمان توسط هیأت امنا مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین می‌گردد که مسؤولیت تصفیه حساب سازمان با کلیه طرف‌های مقابل و اشخاص را خواهد داشت و دارایی‌های باقی‌مانده سازمان به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می‌گردد.

ماده ۲۲- اعضای شورای سازمان و معاون دانشگاه و رئیس سازمان، مشاورین، معاونین، مدیران مؤسسات وابسته و حسابرس و سایر کارکنان حق ندارند در معاملاتی که یک طرف آن سازمان است و یا به حساب سازمان انجام می‌شود به‌طور مستقیم یا  غیرمستقیم سهیم یا شریک و ذینفع باشند.
تبصره: قراردادهای مربوط به کارهای آموزشی تحقیقاتی و پژوهشی و نشر آثار علمی از حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده ۲۳- به منظور انجام مکاتبات و مراسلات و تنظیم برنامه، تشکیل جلسات و دعوت از اعضای شورای سازمان و تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات، دبیرخانه شورای سازمان زیر نظر مستقیم معاون دانشگاه و رئیس سازمان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۴- کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات مربوط به شورای سازمان در دفتر مرکزی سازمان نگهداری می‌شود و مکاتبات رسمی با اعضای شورای سازمان با امضاء معاون دانشگاه و رئیس سازمان و با مهر سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورتجلسات شورای سازمان در دفتر مخصوص به ترتیب ثبت خواهد گردید.

ماده ۲۵- موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۶- این اساسنامه در ۲۶ ماده و ۱۲ تبصره تنظیم و در تاریخ ۹۴/۱۱/۷ به تصویب هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است