معرفی سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

در سال ۱۳۷۰ که آموزش و پرورش با محدودیت هایی از نظر توسعه فضای آموزشی روبرو بود از طرف جناب آقای دکتر جاسبی ریاست وقت  دانشگاه آزاد اسلامی طرح جامعی برای توسعه مدارس غیر انتفاعی کشور ارائه شد .متعاقب آن بر اساس توصیه ی جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهورمحترم وقت و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی ،  فعالیت های سازمان « سما » شکل گرفت .در سال ۱۳۷۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توسعه مدارس سما و توجه مسئولین به تربیت اسلامی و علمی دانش آموزان را یکی از محورهای حرکت دانشگاه اعلام داشتند .

اساسنامه سازمان که به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است ، فعالیت در دوره های تحصیلی آموزش عمومی و کاردانی فنی و حرفه ای را به عنوان کارکرد این سازمان تعیین کرده است .

اینک پس از گذشت بیش از ۲۰  سال از تأسیس سازمان سما تعداد ۶۳۶  واحد آموزشی با بیش از ۵۴ هزار دانش آموز در ۱۰۶ شهر کشور اعم از بزرگ و کوچک ، از مرکز تا نقاط محروم در امر تعلیم و تربیت نوباوگان و جوانان جامعه فعالیت می کنند که اکثراً به لحاظ آموزشی و پرورشی از سطح خوبی برخوردار و از نظر اقتصادی درمجموع خودکفا هستند .

اجمالی از آمارها ، شاخص ها و دست آورد های علمی و فرهنگی سازمان سما :

تعداد مدارس و دانش آموزان :

تعداد ۶۴۳ مدرسه ( پیش دبستانی  و مهد کودک ۱۹درصد ؛ ابتدایی۲۳ درصد ؛ راهنمایی ۲۰درصد ؛ متوسطه و پیش دانشگاهی ۳۸ درصد (

تعداد  ۵۶۶۶۶نفر دانش آموز ( پیش دبستانی  و مهد کودک ۱۰درصد ؛ ابتدایی ۴۸ درصد ؛ راهنمایی۱۶ درصد ؛ متوسطه و پیش دانشگاهی ۲۶درصد  .(

دستاورد های علمی ، فرهنگی :

موفقیت های افتخار آمیزعلمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی دانش آموزان سما در سطح بین المللی ، کشوری ، استانی  و منطقه ای.(منعکس در نشریه های سما و سررسید مهرتامهر سازمان(

موفقیت های چشمگیر دانش آموزان مدارس سما در آزمون های مختلف سراسری ورودی دانشگاه های کشور . فعالیت های علمی و آزمایشگاهی در فرایند تدریس و یادگیری .

موفقیت های چشمگیر دانش آموزان در آزمون هماهنگ تشریحی که هر ساله انجام می شود .

 جذب و تربیت نیروی انسانی :

اجرای طرح های آموزشی بدو خدمت ، ضمن خدمت ، کارگاهای آموزشی و پژوهشی معاونان ، مدیران و سایر کارکنان مدارس.

اجرای برنامه های آموزش مکاتبه ای بطور مستمر.

آزمون سنجش دانش و مهارت شغلی کارکنان بصورت دوسالانه .

برگزاری دورههای موفق مهارتهای تعلیم وتربیت جهت متقاضیان بصورت مستمر .

 

دانشکده های فنی و حرفه ای سما – دوره کاردانی :

تعداد  ۱۰۱۷۹۲نفر دانشجو ( ۲۶۸۶۴دختر ۷۴۹۲۸پسر (

تعداد آموزشکده ها در سطح کشور ۱۱۰ .

 نشریات :

نشریه سما ، ماهنامه آموزشی و خبری سازمان و مدارس سما .

نشریات دانش آموزی در مدارس سراسر کشور .

نشریات  دانشجویی در آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور.

کتاب شناسی دانش آموز ، فهرست توصیفی و تحلیلی تازه های کتاب در دوره های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه .

 نگاهی به آینده :

سازمان مصمم است با تکیه بر الطاف الهی و رهنمودهای ریاست دانشگاه و رییس سازمان سما، تجربیات حاصله ، نیروهای مردمی و نهادهای آموزشی کشوری برنامه توسعه خود را در نیمساله چهارم و پنجم فعالیت خود  به شرح ذیل تعقیب نماید :

 کیفیت بخشی بیشتر به امور آموزشی ،  فرهنگی ،  هنری و . . . ؛

 تعمیم فرهنگ پژوهش و تحقیق در کلیه سطوح آموزشی ؛

 افزایش تعداد آموزشکده ها به ۱۵۰ آموزشکده ؛

 افزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش سما به ۱۵۰۰۰۰ نفر ؛

 افزایش تعداد مدارس سما به ۱۰۰۰ واحد آموزشی ؛

 افزایش تعداد دانش آموزان به ۱۲۰۰۰۰  نفر ؛

 تعمیم آموزشگاه های زبان و کنکور به کلیه واحدها ؛

اجرای برنامه تدریس دو درس علوم تجربی و ریاضی به زبان انگلیسی در شهرها و مدارس مستعد؛

اجرای المپیاد های ورزشی ، علمی و جشنواره های هنری و مطبوعاتی و . . . ؛

اجرای برنامه وسیع آموزش کارکنان ، معلمان و مدیران سما ؛

اجرای طرح های نو مانند تأکید بر تفکر پژوهشی و تحقیقات در مدارس سما ، طرح مشاور پشتیبان و نظارت و راهنمایی آموزشی در کلاس ها و مدارس سما

آموزش قرآن در مدارس و آموزشکدهای فنی و حرفه ای سما (طرح قدس(

 تورهای علمی و گردشگری مخصوص کارکنان و اساتید هیات علمی جهت آشنایی با فعالیتهای تعلیم و تربیت کشورهای دیگر .