Daily Archives: بهمن ۲, ۱۳۹۶

توسعه کیفی و کمی در آموزشکده‌های سما با توجه به نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای

دکتر منظری‌توکلی تاکید کرد توسعه کیفی و کمی در آموزشکده‌های سما با توجه به نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای سرپرست سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توسعه کیفی و کمی در آموزشکده‌های سما با توجه به نیازهای اقلیمی و منطقه‌ای را دنبال خواهیم کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از فرهیختگان، علیرضا منظری‌توکلی، سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ...