Daily Archives: آبان ۱۳, ۱۳۹۸

گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

13 آبان، روزی است که بر تارک آن حوادث بزرگ و سرنوشت سازی از تاريخ ملت ايران به ثبت رسیده است، روزی که در زواياي مختلف آن نماد مقاومت و پايداری ایرانيان در برابر استکبار جهانی آشکار است. کارکنان، دانشجویان و کارمندان به همراه دانش آموزان معاونت سما لنگرود با شکوهتر از گذشته در این مراسم شرکت کردند. ...