Daily Archives: آذر ۲۳, ۱۳۹۸

مدارس مهارتی، پایه کارآمدسازی ارکان جامعه

سازمان سما با ماموریت جدید و هدف مهارت‌ محوری گام در مسیر ویژه‌ای گذاشته است؛ در هدف‌گذاری جدید این سازمان، معاونتی با عنوان معاونت فنی و حرفه‌ای مهارتی و کاربنیان برای این مجموعه تعریف شده است. سعید آزادیان، دستیار ویژه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت این معاونت را در سازمان مراکز آموزش‌های عمومی و مهارتی برعهده دارد، به همین بهانه ...