جزوه ها

جزوات

سنجش و اندازه گیری استاد صیادی جزوه ادبیات فارسی استاد پورحاجی کاربرد کامپیوتر در حسابداری2      استاد اسلامی کاربرد کامپیوتر در حسابداری3      استاد اسلامی آشنایی_با_روخوانی_قرآن_استاد_موسی وصیت_نامه_امام_ره_استاد_موسی_پور روش های آماری - استاد شعبانزاده روش_های_آموزش_در_تربیت_بدنی_استاد بابایی دانش خانواده استاد موسی پور ریاضی عمومی 2- استاد پورغلام حسابداری_مالیاتی_استاد_ابراهیم_نژاد حسابرسی 1- استاد دلجوی صنعتی 2 - استاد دلجوی جزوه درس ...

جزوه ها

1 جزوه درس زبان فنی استاد امینی(رشته حسابداری) جزوه درس حرکت شناسی و بیومکانیک استاد شکیب

جزوه درس مهارت حرکتی- استاد بابایی

جزوه مهارت حرکتی