جزوه ها

جزوه ها

1 جزوه درس زبان فنی استاد امینی(رشته حسابداری) جزوه درس حرکت شناسی و بیومکانیک استاد شکیب

جزوه درس مهارت حرکتی- استاد بابایی

جزوه مهارت حرکتی