جزوه ها

جزوات

لینک جزوات قدیمی_ جهت مشاهده کلیک کنید سنجش و اندازه گیری استاد صیادی نیمسال دوم 99-98 جزوه ادبیات فارسی استاد پورحاجی نیمسال دوم 99-98 کاربرد کامپیوتر در حسابداری2      استاد اسلامی نیمسال دوم 99-98 کاربرد کامپیوتر در حسابداری3      استاد اسلامی نیمسال دوم 99-98 اصول کنترل و تنظیم بودجه - استاد شعبانزاده - نیمسال دوم 99-98 اقتصاد خرد - استاد شعبانزاده - ...

جزوه ها

1 جزوه درس زبان فنی استاد امینی(رشته حسابداری) جزوه درس حرکت شناسی و بیومکانیک استاد شکیب

جزوه درس مهارت حرکتی- استاد بابایی

جزوه مهارت حرکتی