امور مالی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

636527640386721854 قابل توجه دانشجویان گرامی  جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98 از روز سه شنبه مورخ 98/10/10می توانید با مراجعه به سایت آموزشکده قسمت ثبت نام اینترنتی کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایید. شایان ذکر است جهت دریافت کارت دانشجو باید بدهی قبلی خود را تسویه نماید.